Schade Melden

Wanneer u schade heeft, dan is het een prettige gedachte dat dit zo snel en vakkundig mogelijk wordt afgewikkeld. 
U kunt ons bellen 06-11004061, maar u kunt ook het schadeformulier downloaden, invullen en verzenden aan:

Hegoras BV
Master Fopmawei 20
9023 AJ JORWERD

of mail naar

schade@hegoras.nl

 Schade buiten kantooruren? 
 Schadeformulieren
 Autotaalglas 
 Carglass